REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Torty z Lubaszki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-259) przy ulicy Szlacheckiej 45, o numerze NIP 113 23 87 752, REGON 015270506, KRS 0000138593
  2. Sprzedawca prowadzi stronę internetową www.lubaszka.pl oraz sklep internetowy lubaszka.torty.pl oraz www.lubaszka-torty.p na podanym adresie.
  3. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą towarów na terenie Warszawy – zarówno w lokalu, jak i w dostawie (zasięg dostawy jest określony na stronie internetowej).
  4. Kontakt ze sprzedawcą/biurem jest możliwy za pośrednictwem emaila: torty@lubaszka.pl lub w sklepach firmowych w Warszawie.
  5. Ceny towarów prezentowane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
  6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
  7. Ceny na stronie mogą różnić się od cen w lokalu.
  8. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne i dobrowolne. Płatność dotyczy zamówień.
  9. Wszystkie przedstawione ceny stanowią integralną cześć regulaminu.
  10. Produkty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (klient otrzyma email). Od tego momentu Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania zamówienia, a Klient do płatności i odebrania zamówienia. Rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach znajdujących się na naszej stronie. Często zależy to od ustawień monitora/ekranu, ponieważ u każdego z nas mogę się one nieco różnić. Jeżeli chcesz uzyskać realne zdjęcie – napisz do nas wiadomość e-mail torty@lubaszka.pl
  12. Właścicielem strony www.lubaszka-torty.pl oraz esklepu jest Piekarnie Lubaszka, która jest właścicielem praw autorskich i intelektualnych do serwisu.
  13. Warunkiem technicznym jest korzystanie przez Klienta z komputera z dostępem do Internetu lub z telefonu z dostępem do Internetu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.

ZAMÓWIENIA W ESKLEPIE

 1. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Osoby małoletnie składające zamówienie, powinny mieć zgodę opiekuna prawnego lub rodzica.
  2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.
  3. Sprzedawca sprzedaje towary za pośrednictwem Internetu oraz w lokalach.
  4. Zamówienie w esklepie przyjmowane są całą dobę z zastrzeżeniem zamówienia na 5 dni przed odbiorem lub wcześniej z zaznaczeniem terminu odbioru.
  5. Klient zakłada profil, podając dane i przechodząc weryfikację.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie usunięcie profilu nieaktywnego (nieaktywnego przez 3 miesiące)
  7. Klient może mieć jeden profil. Klient nie powinien udostępniać go innym Klientom.
  8. Zamówienia można odbierać w wybranych sklepach.
  9. Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie w lokalu lub poprzez esklep. Nie przyjmuje zamówień poprzez mail lub telefon.
  10. Sprzedawca przewiduje promocje, o których będzie informował na stronie internetowej.
  11. Klient składa zamówienie w esklepie poprzez dodanie produktu do koszyka, używając przycisku koszyk.
  12. Po kliknięciu w produkt Klient może poznać szczegóły, takie jak rozmiar, skład, napis.
  13. Klient wybiera sklep do dostawy, metodę płatności i akceptuje koszyk.
  15. Klient wprowadza dane adresowe oraz akceptuje regulamin i politykę RODO.
  16. Po zakończeniu składania zamówienia, Klient otrzyma maila potwierdzającego zamówienie oraz płatność.
  17. Torty z dużymi ozdobami z masy cukrowej mają do podtrzymania druciki cukiernicze (prosimy o ostrożność).

REALIZACJE ZAMÓWIEŃ W ESKLEPIE

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, np. z powodu braku towaru lub braku możliwości dostawy. Po opłaceniu takiego zamówienia, Klient otrzyma zwrot pieniędzy w terminie do 14 dni roboczych. Zapis zwrotu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego.
  3. Sprzedawca zastrzega możliwość odmówienia realizacji zamówienia, jeżeli uzna że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niepełne. Sprzedawca będzie próbował uzupełnić takie informacje telefonicznie.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania Klienta, który podaje dane osób trzecich. Roszczenia osób trzecich nie dotyczą Sprzedawcy, a Zamawiającego.
  5. Klient wraz z zamówieniem otrzymuje paragon.
  6. Sklepy są zamknięte w niedziele i święta (zamówienie na taki dzień nie będzie zrealizowane).

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ORAZ DOSTAW

 1. Dostawa realizowana na konkretny dzień.
  2. Dostawy realizowane są poprzez Piekarnie Lubaszka.
  3. Sposób dostawy wybiera Klient (odbiór własny lub dostawa dla wybranych tortów).
  4. Dostawy są realizowane w dniach od poniedziałku do soboty.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatności realizowane są online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. W przypadku płatności karta zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wybranym terminem dostawy.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać na adres torty@lubaszka.pl lub pisemnie na adres Piekarnie Lubaszka, Dział Marketingu, Szlachecka 45, 03-259 Warszawa
  2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych.
  3. Przesyłając reklamacje, Klient zobowiązany jest to opisania reklamacji i podania danych kontaktowych.
  4. Klient pisząc reklamacje akceptuje warunki RODO Sprzedającego.
  5. Sprzedawca odpowie Klientowi na reklamację tą samą drogą jaką otrzymał reklamację.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Piekarnie Lubaszka Sp. zoo z siedzibą w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 45
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez mail rodo@lubaszka.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień
  4. Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w dokumencie RODO, dostępnym na naszej stronie internetowej i są integralną częścią regulaminu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2024 r.